HOME  | WERKING ZONNEPANEEL  |  TERUGVERDIENTIJDEN  |   FISCAAL VOORDEEL  |  SALDEREN  | PRIJZEN |  CONTACT
 

 


Laatste nieuws

meer info »»

Vacatures

Werken bij
Dak- en Bouwmanagement Duiven
meer info »»

Ons adres
Segment 20a
6921 RH Duiven
tel: 026-3120105
mob: 06-129 646 23
info@dbd-duiven.nl
Fiscaal voordeel

Om deze terugverdientijden te realiseren is het van belang dat er eigen vermogen aanwezig is (bijv. 50% van de investering), en dat er met de onderneming winst is / wordt gemaakt. Er kan groen geleend worden, met de daarbij behorende fiscale voordelen, dit heeft echter wel invloed op uw rendement.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen in 2011 was de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de
Milieulijst 2013 downloaden van de website van Agentschap NL.

Voorbeeld
Een bedrijf heeft een verbruik van ongeveer 14.000 kWh / jaar. Het bedrijf kan de belastingvoordelen toepassen in de 33 - 42% belastingtariefsgroep. Er zijn 68 zonnepanelen geplaatst, die wekken per jaar 14.000 kWh op. De belastingdienst 'betaalt' grotendeels (60-70%) de investering. Het overige deel van de investering is terugverdiend binnen 4 jaar. Een rendement op de investering van 6,4% per jaar, over een periode van minimaal 30 jaar. Kortom; door een investering die grotendeels aftrekbaar is van de belasting hebben wij de energierekening de komende 30 jaar op nul gezet!


HOME  | WERKING ZONNEPANEEL  | TERUGVERDIENTIJDEN  |  FISCAAL VOORDEEL  |  SALDEREN  | PRIJZEN |  CONTACT